- En blog til gode idéer!
Tagline
Repræsentantskabsmøde 2023
2023 M05 04
Repræsentantskabsmøde i Vandrådet
Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.30 hos Energi Viborg, Industrivej 15, Viborg

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde for Vandrådet i Viborg, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget/kontingent til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg til Bestyrelsen:
René Kvist (Ørum Vandværk) - genvalg
Mogens Brems Knudsen (Energi Viborg Vand) – genvalg
Jan Køster (Vammen Vandværk) - genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Viborg Vandråd er vært ved en øl eller vand.Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og skal ske senest den 23. april 2023 til Morgan Hill på mail mhp@energiviborg.dk.
Med venlig hilsen
Morgan Hill
Lavet med svift.net