- En blog til gode idéer!
Tagline
Repræsentantskabsmøde 20. april 2022
2022 M05 04
Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 - 21.00 hos Energi Viborg, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg.

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde for vandrådet i Viborg, med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – primært omkring nye vedtægter
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget/kontingent til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Efter repræsentantskabsmødet vil Grundvandets venner holde et oplæg om sprøjtegift, og ViborgKommune vil fortælle om nyheder inden for drikkevandsområdet.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning (kaffe, te, samt brød) og skal senest ske d. 16. april 2022 på mail til mhp@energiviborg.dk.


Lavet med svift.net