- En blog til gode idéer!
Tagline
Repræsentantskabsmøde 2021
2021 M09 16
Repræsentantskabsmøde i Vandrådet – onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.00 – 21.00 i Tjelecentret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele.

Der afholdes repræsentantskabsmøde i vandrådet i Viborg med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår et sæt nye vedtægter som udsendt
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Efter repræsentantskabsmødet vil Geopartner holde et oplæg omkring det nye LER, og Viborg Kommune vil fortælle om det nye BNBO-direktiv.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og forplejning (kaffe, the samt brød) og skal ske senest den 10. september 2021 til Morgan Hill på mail mhp@energiviborg.dk.

Med venlig hilsen
Morgan HillLavet med svift.net