- En blog til gode idéer!
Tagline
Repræsentantskabsmøde 2020
2020 M05 31
Repræsentantskabsmøde i Vandrådet – onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Industrivej 34 (Energi Viborg Kraftvarme) - AFLYST PGA. COVID!
Der afholdes repræsentantskabsmøde i vandrådet i Viborg med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår et sæt nye vedtægter som udsendt 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt
Efter repræsentantskabsmødet vil Geopartner holde et oplæg omkring det nye LER, og Viborg Kommune vil fortælle om det nye BNBO-direktiv.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og forplejning (kaffe, the samt franskbrød med ost eller rullepølse) og skal ske senest den 25. april 2020 til Morgan Hill på mail mhp@energiviborg.dk.
Af pladshensyn beder vi om at, at der kun kommer 2 personer fra hvert vandværk.
Med venlig hilsen Morgan Hill

Læs seneste indlæg

Arrangementer i 2019
2019 M12 08
Ekskursion til Norddjurs for at se hvad et vandsamarbejde kan føre til. Torsdag d. 12. september 2019 kl. 16.00 Afgang fra Industrivej 15, Viborg (...)
Repræsentantskabsmøde 2019
2019 M05 01
Mandag d. 29. april 2019 kl. 19.00 – 21.30 på Viborg kraftvarme, Industrivej 40, 8800 Viborg. (...)
Lavet med svift.net